ایران، آذربایجان شرقی، جاده تبریز آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، زاگرس سرمای تبریز (پولاریس)
شنبه- پنج شنبه 08:00-17:00
04134329500

فریزر ایستاده عرض 120

پولاریس > فریزر ایستاده عرض 120

Upright Freezer width 120cm – Z670UF