ایران، آذربایجان شرقی، جاده تبریز آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، زاگرس سرمای تبریز (پولاریس)
شنبه- پنج شنبه 08:00-17:00
04134329500

فریزر نوفراست عرض ۱۲۰

پولاریس > فریزر نوفراست عرض ۱۲۰

فریزر نوفراست عرض ۱۲۰ – Z670NF120