ایران، آذربایجان شرقی، جاده تبریز آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، زاگرس سرمای تبریز (پولاریس)
شنبه- پنج شنبه 08:00-17:00
04134329500

فریزر صندوقی 600 لیتری

پولاریس > فریزر صندوقی 600 لیتری

Chest freezer 600L – Z600CF