ایران، آذربایجان شرقی، جاده تبریز آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، زاگرس سرمای تبریز (پولاریس)
شنبه- پنج شنبه 08:00-17:00
04134329500

تاپینگ بستنی 400 لیتری

پولاریس > تاپینگ بستنی 400 لیتری

Ice-cream topping 400L – Z400DF