ایران، آذربایجان شرقی، جاده تبریز آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، زاگرس سرمای تبریز (پولاریس)
شنبه- پنج شنبه 08:00-17:00
04134329500

یخچال چوبی عرض۶۰

پولاریس > یخچال چوبی عرض۶۰

یخچال چوبی عرض۶۰- Z345WD60