ایران، آذربایجان شرقی، جاده تبریز آذرشهر، شهرک صنعتی شهید سلیمی، زاگرس سرمای تبریز (پولاریس)
شنبه- پنج شنبه 08:00-17:00
04134329500

یخچال ایستاده عرض 37

پولاریس > یخچال ایستاده عرض 37

Upright refrigerator width 37cm – Z114UC